Razglas seznama kandidatov v občinski svet Občine Zavrč na volitvah 2010

R A Z G L A S

Dokument v .pdf formatu

Na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) je Občinska volilna komisija Zavrč sestavila naslednji

S E Z N A M

kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Zavrč na volitvah 10. oktobra 2010. Glasuje se največ za sedem (7) kandidatov.

1.GORDANA KUMER, roj. 12.09.1965, stanujoča Hrastovec 92, šivilja, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
2.DAMJANA ARNEJČIČ, roj. 15. 11. 1978, stanujoča Hrastovec 80b, ekonomski tehnik, skupinovodja. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
3.MATEJA KELC, roj. 22.11.1978, stanujoča Goričak 58, dipl. ing. tekstilstva, gospodinja. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
4.DUŠAN BRATUŠA, roj. 15.11.1959, stanujoč Korenjak 3, kovinar, kmet. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
5.ROBERT ŽNIDARIČ, roj. 16.12.1972, stanujoč Belski vrh 8, Strojni tehnik, programer 3 D in izvajanje kontrole. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
6.MAKS GOLC roj. 06.03.1968, stanujoč Hrastovec 155, strojni mehanik IV stopnje, krovec-klepar. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
7.ANDREJ FAJFAR, roj. 22. 09. 1964, stanujoč Korenjak 17, oblikovalec kovin, vodja montaže (avtomobilska industrija). Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
8.ROBERT VUZEM, roj. 30. 07. 1968, stanujoč Hrastovec 129, elektroenergetik, vodja gradbišč. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
9.VALERIJA SPEVAN, roj, 14. 06. 1986 stanujoča Korenjak 24a, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJAKRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
10.LILJANA VESENJAK, roj. 20.07.1986, stanujoča Turški vrh 100, absolvent, študent Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
11.DUŠAN ROJKO, roj. 20.02.1970, stanujoč Zavrč 7a, magister geografije in profesor zgodovine, učitelj geografije. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
12.STANISLAV MAJCENOVIČ, roj. 05.11.1947, stanujoč Turški vrh 69, kmetijski tehnik, upokojenec. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
13.SLAVKO PRAVDIČ, roj .20.03.1968, stanujoč Hrastovec 1a, strojni tehnik, tehnični direktor. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
14.JANKO LORBEK, roj. 02.05.1956, stanujoč Pestike 1b, policist, upokojenec. Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
15.STANISLAV IVANČIČ, roj. 02.01.1950, stanujoč Hrastovec 73a, kovinar, hladilna tehnika –operater hladilnih naprav. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
16.FRANC KELC, roj. 20. 11. 1952, stanujoč Turški vrh 31, voznik, upokojenec. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
17.MAJA POHOREC, roj. 24.03.1991, stanujoča Hrastovec 80, turistični tehnik, dijakinja. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
18.VIDA MILUNIČ, roj. 23. 04. 1945, stanujoča Gorenjski vrh 21, socialna delavka, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
19.PETER VESENJAK, roj.15.04.1945, stanujoč Turški vrh 1a, ekonomski tehnik, upokojenec. Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
20.NATAŠA POŠTRAK, roj. 12.03.1980, stanujoča Hrastovec16, diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
21.BORIS BORAK, roj. 26.11.1963, stanujoč Goričak 5, inženir elektrotehnike, direktor. Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OO SDS ZAVRČ
22.MARTA BOSILJ, roj. 30. 12. 1945, stanujoča Goričak 8, učiteljica, upokojenka. Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO SLS ZAVRČ
23.FRANC POHOREC, roj. 06.12.1953, stanujoč Hrastovec 80c, p.b. varilec, upokojen. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO N.Si ZAVRČ
24.VILJEM BELŠAK, roj. 26.03 .1954, stanujoč Hrastovec 16, strojni tehnik, kurjač. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
25.MOJCA KOKOT RADEKA, roj.14. 03.1977, stanujoča Hrastovec 22c, prodajalka, prodajalka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ
26.NATAŠA VIDOVIČ, roj. 12.06 .1989, stanujoča Gorenjski vrh 7, turistični tehnik, študentka. Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE OO LDS ZAVRČ

Številka:041-15/2010-001
Datum: 22. 09. 2010

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
GORIČAK 6
Predsednik OVK:
mag. Metod GRAH