Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

Zavrč, 5. avgust 2010

Številka: 040-001/2010-002

Občinska volilna komisija Občine Zavrč je na podlagi 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) sprejela ugotovitveni

S K L E P

o potrebnem številu podpisov volivcev za  določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2010

Občinska volilna komisija Občine Zavrč v skladu s 106. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H)ugotavlja, da kadar določi kandidata za župana občine Zavrč s podpisovanjem skupina volivcev je potrebo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalo prebivališče v občini Zavrč.

Obrazložitev:

106. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da v primeru, ko določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župna, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev sprejme OVK.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na zadnjih volitvah v letu 2006 za župana glasovalo 755 volivcev. 2% od števila volivcev, ki so glasovali za župana znaša torej 15,1 volivcev. Na podlagi ugotovitev je OVK sprejela sklep kot izhaja iz izreka.

PREDSEDNIK OBČINSKE
VOLILNE KOMISIJE:
mag. Metod GRAH l.r