Sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2010

Zavrč, 5. avgust 2010

Številka: 040-001/2010-001

Občinska volilna komisija Občine Zavrč je na podlagi 54. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) sprejela ugotovitveni

S K L E P

o potrebnem številu podpisov volivcev za  določitev kandidata za člana občinskega sveta na lokalnih volitvah 2010

Občinska volilna komisija Občine Zavrč v skladu s 54. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H)ugotavlja, da kadar določi kandidata za člana občinskega sveta v občini Zavrč s podpisovanjem skupina volivcev je potrebo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalo prebivališče v volilni enoti.

Obrazložitev:

54. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno bivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v VE, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.

Občinska volilna komisija je ugotovila, na podlagi Poročila o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006 (št. 006-01-6/2006-001 z dne 25. oktober 2006) , da je glasovalo 755 volivcev. Na podlagi navedenega je OVK sprejela sklep kot izhaja iz izreka.

PREDSEDNIK OBČINSKE

VOLILNE KOMISIJE:

mag. Metod GRAH l.r.