Občina Zavrč

Javno naročilo »PLAZ NA LOKALNI CESTI LC 483062 TURŠKI VRH-HRASTOVEC, ID999570« (+ dopolnitev)

Priloženi dokumenti: Razpisna dokumentacija (Word) Popis del (XLS dokument) Tehnično poročilo (PDF)   Dopolnitev z dne 30. 11. 2016: Armatura greda (PDF) Armatura piloti (PDF) Gradbene situacije (PDF) Karakteristični prerezi (PDF) Katasterska situacija (PDF) Prečni profil (PDF) Pregledna situacija (PDF) Zakoličbena situacija (PDF)

Predlog proračuna občine Zavrč za leto 2017

Priloženi dokument: Predlog proračuna za leto 2017 (PDF dokument)

Interaktivna delavnica »Še vedno vozim – vendar ne hodim«

Priloženi dokument: VABILO Interaktivna delavnica Še vedno vozim – vendar ne hodim (PDF)

Vabilo na Martinovanje 2016

Priloženi dokument: Vabilo Martinovanje 2016 (PDF)

Poziv k zbiranju pobud za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč

Priložen dokument: Poziv k zbiranju pobud za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (PDF dokument)

Razpis za podelitev priznanj Sveta Območne izpostave JSKD Ptuj za leto 2016

Priloženi dokument: Razpis za podelitev priznanj Sveta Območne izpostave JSKD Ptuj za leto 2016 (PDF dokument)

Javno naročilo: Dobava toplote za javne stavbe Občine Zavrč

Priložen dokument: Javno naročilo (PDF dokumentacija) Razpisna dokumentacija (Word) Obrazec ESPD (XML)

Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Zavrč za leto 2016

Priloženi dokumenti: Javni razpis (fizične osebe) – Word doc Prijavni obrazec

Polletna realizacija za obdobje januar – junij 2016

Priloženi dokument: POLLETNA REALIZACIJA 2016 (PDF)

Javno naročilo PLAZ POD STANOVANJSKO HIŠO RIHTARIČ MARJAN Pestike 20, ID1005091

Priloženi dokumenti: RD-NMV-PLAZ PRI STANOVANJSKI STAVBI RIHTARIČ (Word dokument) Tehnični poročilo (PDF) Popis del (XLS)